Normal_dokter__arts__ziekenhuis__behandeling_

De vrijgevestigde artsen van Treant Zorggroep voeren een machtsstrijd met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Waar de artsen vinden dat zij een plek verdienen in de raad van bestuur, zijn de personeels- en cliëntenraad van mening dat zij daardoor te veel invloed hebben op het (financiële) beleid van de ziekenhuizen. De zaak ligt nu bij de Ondernemingskamer en die moet een beslissing nemen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. 

Uit stukken in handen van het Dagblad van het Noorden blijkt dat de strijd al zeker een jaar gaande is. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het afgelopen jaar vastgesteld dat de kwaliteit van zorg soms te wensen over laat en dat de drie ziekenhuizen van Treant slecht samenwerken. Bovendien lijdt de Zorggroep verlies en verliest het patiënten.

De verschillende bestuurslagen lijken elkaar niet meer te vertrouwen. Eind vorig jaar zegden de vrijgevestigde artsen zelfs het vertrouwen in de raad van bestuur op. Na een conflict met Carla van de Wiel, voorzitter van de raad van bestuur, stapte Bas Eenhoorn, voorzitter van de raad van toezicht (RvT), op. Van de Wiel probeert de artsen sindsdien in het bestuur te krijgen, in samenwerking met de resterende leden van de RvT. Hoewel organisatieadviesbureau Berenschot hier een positief advies over gaf, is de de Ondernemingsraad bang dat de artsen te veel invloed krijgen. En dat zou ten koste gaan van het overige ziekenhuispersoneel. 

Door: Redactie Nationale Zorggids