Normal_medicijnen_pillen

Artsen die ouderen met dementie antipsychotica voorschrijven, zouden daar beter terughoudender in kunnen zijn. Te vaak worden de bijwerkingen onderschat, zoals dat ouderen veel sneller vallen als zij het middel gebruiken. Ook kan het leiden tot long- en urinewegontsteking. Klinisch geriater Astrid van Strien wil via haar promotieonderzoek artsen stimuleren om minder vaak deze middelen in te zetten in verpleeghuizen. Dat meldt Skipr. 

Hoewel het bekend is dat antipsychotica een aantal pittige bijwerkingen hebben, worden ze veel voorgeschreven aan dementerende ouderen. Het gebruik zou probleemgedrag kunnen inperken, maar verhoogt wel de kans op valincidenten, ontstekingen en zelfs de dood. Volgens Van Strien moet dus ook wel heel goed afgewogen worden wat de gevolgen zijn van het gebruik van de middelen voordat het wordt voorgeschreven aan de patiënt.

Nu richten artsen zich nog vooral op de effectiviteit van de middelen, maar de promovenda zou graag meer aandacht willen voor het bijwerkingenprofiel en de monitoring van de ouderen. Met haar onderzoek hoopt ze meer kennis te geven aan artsen in verpleeghuizen, zodat gekeken kan worden naar een goede balans tussen effectiviteit en bijwerkingen.

Een derde van de dementerende Nederlanders die in verpleeghuizen wonen, gebruikt antipsychotica. Volgens haar is dit hoge aantal niet te verklaren of te verdedigen met het huidige bewijs voor de bijwerkingen van de middelen.

Door: Redactie Nationale Zorggids