Normal_umcg__groningen

Stefan Both is per 1 september 2017 benoemd tot hoogleraar klinische fysica met de leerstoel protonentherapie bij de Rijksuniversiteit Groningen ten behoeve van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het UMCG bouwt als een van de eerste centra in Nederland een protonentherapiecentrum, waar patiënten met kanker vanaf eind 2017 een voor Nederland nieuwe bestralingsbehandeling kunnen krijgen. Both is de eerste hoogleraar in Nederland met de leerstoel protonentherapie. Dit meldt UMCG.

Stefan Both (Roemenië, 1970), heeft een lange staat van dienst in de klinische fysica binnen de radiotherapie en heeft veel ervaring met protonentherapie. Momenteel behandelt Penn vrijwel alle vormen van kanker bij kinderen en volwassenen met protontherapie.
 
In het UMCG zal Both klinisch werk, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek blijven combineren. Hij beschouwt het als zijn belangrijkste drijfveer om samen met collega's de kankerzorg te bevorderen. Zijn onderzoeksfocus blijft protontherapie met pencil beam scanning, adaptieve protontherapie, effecten van beweging op dosisafgifte en de ontwikkeling van technieken om de dosisafgifte met protonen verder te verbeteren. 
 
Both ziet grote mogelijkheden om de resultaten van protonentherapie te verbeteren met de zogenaamde model-based methode, die in het UMCG is ontwikkeld. Op de afdeling Radiotherapie van het UMCG zijn zogenaamde Rapid Learning Health Care systemen ontwikkeld, die het mogelijk maken om nieuwe technische ontwikkelingen die de behandelresultaten verbeteren niet alleen snel te implementeren in de routinepraktijk, maar ook te evalueren op hun effectiviteit.
 
Met protonentherapie kan de dosis straling heel nauwkeurig worden toegediend aan een tumor, waardoor er minder straling komt in de omliggende gezonde weefsels. Dat is vooral belangrijk bij kinderen omdat zij in de groei zijn en hun gezonde lichaamscellen hierdoor extra gevoelig zijn voor straling. Daarnaast kunnen ook volwassen patiënten baat hebben bij protonentherapie. Hierbij gaat het vrijwel altijd om het voorkómen van complicaties als gevolg van de bestraling. De verwachting is dat ongeveer 10 procent van alle patiënten die nu met radiotherapie worden behandeld, voordeel zullen hebben van protonentherapie.
 
Door: Redactie Nationale Zorggids