Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

Huisartsen zijn gekant tegen de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die inlichtingendiensten meer bevoegdheden moet geven. ''De nieuwe wet geeft de inlichtingendiensten ruimere mogelijkheden om inbreuk te maken op het beroepsgeheim dan de huidige wetgeving'', zeggen ze vrijdag op de site van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV).

''Zo mag onder andere versleutelde informatie worden ontsleuteld en mogen gegevens ongericht worden verzameld, dus ook uit informatiesystemen in de zorg'', aldus de vereniging. In een toelichting op de wet staat dat artsen geen verschoningsrecht hebben, wat advocaten bijvoorbeeld wel hebben. ''Er is dus bewust voor gekozen om voor de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten geen uitzondering te maken'', klagen de dokters.

Ze zijn er dan ook fel op tegen: ''Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie van groot belang. De toegankelijkheid van de zorg komt door deze wet onder druk te staan. Iedereen moet naar een arts kunnen gaan zonder angst dat instanties in zijn/haar dossier kunnen kijken.''

Tegenstanders van de wet proberen een raadgevend referendum af te dwingen over de wet. Dat initiatief lijkt te gaan slagen.

Door: ANP