Normal_dokter_arts

Geneeskundestudenten halen betere resultaten wanneer vakken worden samengevoegd in een onderwijsblok. Ook leren ze meer als ze praktijkvoorbeelden krijgen aangereikt. Dat zegt Paul Steendijk, hoogleraar Cardiovasculaire fysiologie en Onderzoek Medische Educatie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), zo meldt het ziekenhuis. 

Eerstejaars geneeskundestudenten volgden tot kort veel aparte medische vakken. De thema’s ‘hart en bloedsomloop’, ‘ademhaling’ en ‘nieren’ werden bijvoorbeeld gescheiden gedoceerd. Sinds vijf jaar zijn die vakken samengevoegd tot één lang geïntegreerd blok. Eerstejaars studenten leren daardoor de samenhang tussen de orgaansystemen te zien, zoals de nieren, longen, vaten en het hart.

Ook krijgen de studenten problemen uit de praktijk aangereikt die ze moeten bestuderen en analyseren. “Uit diverse onderzoeken blijkt dat studenten daardoor betere resultaten halen. De klinische praktijkvoorbeelden verhogen de motivatie, het inzicht neemt toe en de stof beklijft beter.” Bij dit onderwijsblok voor 350 eerstejaars studenten zijn 60 docenten betrokken. 

“We proberen nu alle docenten ertoe aan te zetten meer geïntegreerd onderwijs aan geneeskundestudenten te geven. Bovendien zoeken we naar onderwijsvormen die de studenten aanzetten tot actief en onderzoekend leren”, zegt Steendijk. “Dat is best lastig, omdat veel docenten het niet gewend zijn en dit type onderwijs andere vaardigheden en inspanningen vergt.” Meer dan 85 procent van de LUMC-docenten heeft nu een speciale onderwijscursus gevolgd, waarin ook geïntegreerd, activerend onderwijs aan de orde komt.

Volgens Steendijk kleeft er ook een risico aan deze onderwijsvorm. “‘We moeten wel goed op de basiswetenschappen letten, die kunnen ondergesneeuwd raken”, zegt de hoogleraar. Hij heeft het dan over de anatomie, fysiologie en biochemie, die minder grondig worden behandeld. “Dat proberen we op te vangen door deze basiswetenschappen in de masterfase van de opleiding meer aandacht te geven en ervoor te zorgen dat er naast herhaling ook sprake is van geleidelijke verdieping en verbreding.”

Door: Redactie Nationale Zorggids