Normal_zakenman-man-bestuurder

Door een maas in de Zorgwetgeving is het nog altijd mogelijk om meer te verdienen dan het ministerssalaris, dat op dit moment op 179.00 euro per jaar ligt. Vooral kleine zorgaanbieders maken gretig gebruik van een creatieve constructie waardoor naast een hoog salaris ook winstuitkering mogelijk wordt. Het is voor de meeste zorgaanbieders bij wet verboden om winst uit te keren, maar door bv’s en stichtingen te gebruiken kan dit omzeilt worden. Dit melden Volkskrant en Financieele Dagblad. 

Vanaf 2013 is het verboden om als zorgbestuurder meer te verdienen dan een ministerssalaris. Deze Wet Normering Topinkomens (WNT), ook wel de Balkenendenorm genoemd, wordt echter op grote schaal omzeild door zorgaanbieders. Door een privékliniek op te splitsen in een stichting en bv kan de eigenaar én meer verdienen dan de WNT én winst uitgekeerd krijgen op eigen rekening. Hoewel de vergunning voor zorgverlening wordt afgegeven aan een stichting, wordt de zorg uitgevoerd door een bv van dezelfde eigenaar, die dan opeens aan veel minder regels en toezicht gebonden is.

Hoewel deze juridische constructie niet illegaal is, is het ethisch onverantwoord stellen verschillende politici. Sharon Dijksma van de PvdA noemt het een ‘pijnlijk gebrek aan moraliteit in de sector’. “Dit soort mazen zouden niet in de wet moeten zitten.” Ook Jeroen Suijs, hoogleraar financial accounting aan de Erasmus Universiteit, ziet het als een ongewenst effect van de wet. “Zo omzeilen zorgaanbieders het expliciete verbod op winstuitkering”. Afgesproken is dat in de zorg geen winst uitgekeerd mag worden, omdat dit ongewenste prikkels geeft aan ondernemers. Maar met de creatieve constructie is dat toch mogelijk.

Zorgbestuurders die gebruik maken van de maas in de wet, zien nog een voordeel van de constructie. Zo hoeven bv’s maar een beperkte jaarrekening openbaar te maken. Hierdoor blijft onduidelijk hoeveel een zorgaanbieder daadwerkelijk verdient. De constructie wordt in verschillende sectoren gebruikt, zoals bij privéklinieken, de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg.

Door: Redactie Nationale Zorggids