Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deed onlangs een controlebezoek bij drie fysiotherapeuten, omdat hun administratie niet op orde zou zijn. Twee van de gecontroleerde therapeuten hebben de patiëntenadministratie na een waarschuwing op orde gebracht, maar de administratie van de derde bleek nog steeds incompleet. Dat meldt de NZa. 

Doordat de administratie niet aanwezig of incompleet was, konden de betreffende fysiotherapeuten niet aantonen welke zorg zij hadden verleend en of deze verleende zorg juist was gedeclareerd. De NZa heeft de aangepaste administratie van de twee fysiotherapeuten bekeken en ziet dat deze nu wel voldoet aan de regels. De derde fysiotherapeut die geen maatregelen heeft getroffen, kan nadere actie van de Zorgautoriteit verwachten.

Door: Redactie Nationale Zorggids