Normal_henk_kamp

De zorgorganisaties van Actiz hebben Henk Kamp deze week benoemd als nieuwe voorzitter van hun branchevereniging. De oud-minister volgt vanaf 1 januari 2018 Guus van Montfort op. Tijdens de Algemen Ledenvergadering (ALV) zijn ook zestig bestuursleden benoemd. Dat meldt ActiZ. 

De brede bestuurlijke ervaring van Henk Kamp komt volgens ActiZ goed van pas gezien alle ontwikkelingen in de ouderenzorg, de langdurige zorg en de wijkverpleging. De branchevereniging laten weten dat de voormalig minister gemotiveerd is om gezamenlijk met zorgprofessionals en zijn medebestuurders te werken aan de best mogelijke zorg voor alle ouderen.

Met de benoeming van de voorzitter en bestuurders is de nieuwe verenigingsstructuur ook meteen een feit. Deze nieuwe structuur zorgt ervoor dat ActiZ ook in de toekomst een vereniging blijft waarbinnen leden samen werken aan de randvoorwaarden om ouderen en langdurig zieken liefdevolle professionele zorg te kunnen bieden. Op 1 december aanstaande komen verschillende kerngroepen (Zorg Thuis, Revalidatie & Herstel, Wonen & Zorg) bij elkaar om vorm te geven aan de nieuwe samenwerking en de jaarplannen voor 2018. 

Door: Redactie Nationale Zorggids