Normal_ziekenhuis__wachtruimte

Niet alleen de zorginstellingen zelf, maar ook patiënten ervaren problemen door het personeelstekort in de sector. Patiënten moeten soms langer wachten op de zorg die ze nodig hebben, krijgen de verkeerde of niet-passende zorg en afspraken worden niet nagekomen, zo blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland waaraan bijna achtduizend mensen deelnamen. Dat meldt Patiëntenfederatie Nederland. 

Drieduizend respondenten gaven aan overlast te ondervinden wegens het personeelstekort in de zorg. Een probleem dat zich niet alleen in verpleeghuizen afspeelt, maar ook in ziekenhuizen en in de wijkverpleging.

Met name in ziekenhuizen gelden lange wachttijden en zijn er dokters die niet goed luisteren en een gehaaste indruk maken. Ziekenhuizen zouden bovendien beter moeten informeren en communiceren over de bestaande wachttijden en over behandelingen, zo blijkt uit een analyse van ZorgkaartNederland.

Wachttijden ontstaan onder andere op de afdelingen oogheelkunde en reumatologie omdat daar een tekort aan specialisten is. Bovendien leidt te weinig personeel tot slechtere zorg. Patiëntenfederatie Nederland pleit voor een aanpak die niet alleen inzet op extra geld. Er moet een dialoog plaatsvinden tussen de zorgverleners en de patiënt, zodat eindelijk duidelijk wordt wat de patiënt nodig heeft en hoe dat bereikt kan worden. Daarbij dient ook gekeken te worden naar extra ondersteuning vanuit ander zorgtakken.

Door: Redactie Nationale Zorggids