Normal_ambulance

De FNV schort alle acties in de ambulancezorg op tot 15 januari. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg kwam in een gesprek met betrokken partijen tegemoet aan alle eisen die de FNV had gesteld. Dat meldt FNV.

De minister zegde toe meer sturing te gaan geven aan de Regionale Overlegorganen Acute Zorg (ROAZ). Dit samenwerkingsverband van ziekenhuizen en ambulancediensten moet zorgen voor de instroom van verpleegkundigen voor op de ambulances. Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “De minister gaat meer druk uitoefenen. Dat was een belangrijke eis van ons. Het is cruciaal dat er meer werknemers komen voor de bemensing van de ambulances.”

Ook stelt de minister extra budgetten beschikbaar. Er komt een bedrag van 10 miljoen euro structureel per jaar voor het opleiden en de instroom van nieuwe mensen. In 2018 komt er eenmalig 5,7 miljoen beschikbaar voor een extra capaciteitsbehoefte die voortkomt uit het in bedrijf nemen van 20 extra ambulances. Tenslotte bepaalt de Nationale Zorgautoriteit (NZa) dat zorgverzekeraars verplicht 13,5 miljoen extra per jaar aan loonkosten voor ambulancepersoneel moeten besteden.

Seifert: “Dit is een goed pakket. Wij spreken in de komende tijd met werkgevers over de exacte besteding van de loonkosten, onder leiding van een extern voorzitter. We schorten onze acties op tot na die gesprekken.” De cao-partijen komen bij elkaar op 14 december 2017 en op 15 januari 2018. 

Door: Redactie Nationale Zorggids