Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Vandaag, op maandag 4 december, zijn zo’n dertig bezorgde jeugdzorgwerkers aanwezig bij de begrotingsbehandeling over jeugdzorg. Zij volgen nauwgezet hoe de brandbrief wordt behandeld die vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland eerder deze maand stuurden aan leden van Tweede Kamer. Dat meldt FNV. 

In de brief leggen de organisaties uit hoe ernstig de toestand in de jeugdzorg is en geven ze aan wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren. De brief werd binnen een week medeondertekend door bijna zesduizend jeugdzorgwerkers, waaronder orthopedagogen, gedragsdeskundigen en pleegouders.

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “De Tweede Kamer moet echt meer investeren in jeugdzorg. De sector schreeuwt om meer geld. Het aantal en de zwaarte van cliënten neemt toe. Hierdoor is er nauwelijks ruimte voor innovatie. De werkdruk is afgelopen jaren gigantisch gestegen. Kinderen én werknemers zijn hiervan de dupe. Ook werkt dit door in het imago van jeugdzorg bij potentiële werknemers. En juist de instroom van gekwalificeerd en goed personeel is heel hard nodig.”

De vakbonden maken zich ook zorgen om de grote hoeveelheid kortlopende contracten en de onzekerheid als gevolg van aanbestedingen. Die brengen de continuïteit van de jeugdzorg in gevaar en zorgen voor veel onrust onder de huidige werknemers. CNV wil daarom dat gemeenten langjarige contracten aangaan met zorgaanbieders, zodat de jeugdzorg stabiliteit kan bieden aan kinderen én werknemers.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stuurde eerder een brief aan de Tweede Kamer over de nijpende situatie. Daarin benadrukten zij het belang en de erkenning van de jeugdzorgprofessional. Net als vakbonden en werkgevers, zien de gemeenten dat werkdruk een serieuze bedreiging is voor de kwaliteit van jeugdzorg, aldus FNV.

Door: Redactie Nationale Zorggids