Normal_dokter_arts

De arts internationale gezondheidszorg (AIGT), ook wel tropenarts genoemd, dreigt te verdwijnen. Dit komt doordat de overheid de opleiding niet wil financieren. Vijf van de 24 ziekenhuizen waar de artsen hun opleiding volgen, stopten al met de opleiding omdat zij geen geld ontvangen van de overheid. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) pleit voor behoud van de tropenarts en gaat daarom voorlopig door met het aanbieden van zeven opleidingsplaatsen.

“Vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat wij deze expertise in huis hebben. Mensen reizen tegenwoordig de hele wereld over en ook de afkomst van onze patiënten is gevarieerder. Ondanks het uitblijven van overheidsfinanciering is de waarde van de tropenarts voor de ZGT de reden geweest om door te gaan met opleiden”, aldus Ton Ruikes, voorzitter Raad van Bestuur van ZGT.

In 2012 kreeg de AIGT een officiële erkenning van artsenfederatie KNMG. Desondanks wil de overheid tot op de dag van vandaag de opleiding niet financieren. Dit in tegenstelling tot andere medische vervolgopleidingen. Van deze artsen in opleiding wordt ook nog eens een eigen bijdrage verwacht, terwijl deze voor andere specialisaties niet geldt. De ziekenhuizen ontvangen ook geen tegemoetkoming voor het opleiden van deze groep.

Peggy van der Lans, gynaecoloog en bestuurslid van het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde: “De opleiding tot tropenarts wordt bedreigd tenzij financiering gewaarborgd wordt. Deze opleiding is en blijft essentieel en van grote waarde. ZGT kent hiervan goede voorbeelden, diverse vakgroepen worden gekleurd door oud tropenartsen.”

De meerwaarde zit overigens niet alleen in de afstanden die kleiner worden: “Deze artsen worden veel meer opgeleid op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Neem bijvoorbeeld overgewicht, roken en diabetes. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, is dit iets waar de algemene geneeskunde in Nederland ook veel meer naar toe zal gaan, en waar de tropenarts van het heden zeker een meerwaarde heeft“, aldus chirurg Lutke Holzik.

Door: Redactie Nationale Zorggids