Normal_zakenman-man-bestuurder

De Wet Normering Topinkomens (WNT) weerhoudt potentiële zorgbestuurders ervan om daadwerkelijk bestuurder te worden. Het jaarinkomen voor een bestuurder in 2018 staat op 187.000 euro, maar managers in de laag net onder de raad van bestuur verdienen bijna net zoveel en de maximale vertrekpremie voor een bestuurder lijkt ook niet meer te lonen als je het vergelijkt met de premie van een hogere professional in loondienst. Dat meldt Zorgvisie.

Headhunters Klaus Schmitt en Pieter Cortenbach merken dat er steeds minder geïnteresseerden zijn voor de functie van bestuurslid. Medisch specialisten die ervoor in aanmerking komen tonen ook minder interesse, omdat aan hun loon nu geen maximum wordt gesteld.

Toch zijn er dertigers en veertigers die werken als consultant, die openstaan voor een functie in de zorg. “Dat is een gemis voor de branche. Deze consultants hebben hun opleiding gehad bij slimme organisaties als McKinsey en de Boston Consulting Group. Diversiteit in achtergrond en vorming is belangrijk voor goed bestuur. Het is niet goed als alle bestuurders hun opleiding bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg hebben gehad”, zegt headhunter Schmitt in het Zorgvisie magazine. Ook het bedrijfsleven brengt steeds minder geschikte kandidaten naar voren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids