Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders hebben het manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst ondertekend. Hiermee roepen zij de bewindslieden van de ministeries van volksgezondheid en onderwijs op om fors te investeren in de noodzakelijke kwaliteit van de verpleegkunde. Om zo het werk van de meer dan 300.000 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden een betere wetenschappelijke basis en een adequate kennisinfrastructuur te geven. Dat meldt Bureau Lambregts. 

“Slimmer werken is noodzakelijk. Want de druk op de zorgpraktijk neemt steeds verder toe”, licht Chief Nursing Officer Marieke Schuurmans toe. “Door een groeiend aantal ouderen en chronisch zieken en schaarste aan verpleegkundigen en verzorgenden.”

Het manifest is ondertekend door ruim honderd verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders. Gezamenlijk roepen zij de ministeries van volksgezondheid en onderwijs op om een duurzaam kennisprogramma en kennisinfrastructuur in te stellen voor de verpleging & verzorging én om te zorgen voor betrokkenheid uit het veld.

Om nu en in de toekomst kwaliteit van zorg te blijven bieden is wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden een conditio sine qua non. Kwaliteit van zorg gaat over beroepsinhoudelijke aspecten, context, duurzaamheid en beleid waarbij de relatie tussen verpleegkundigen en patiënten(uitkomsten) een grote rol speelt. Het wetenschappelijk onderzoek dat hierbij past is practice based, het laboratorium is de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige en de verzorgende. Een goede vertaling en inbedding van onderzoeksresultaten naar de beroepspraktijk en het onderwijs is een voorwaarde om kwaliteit van zorg te borgen.

Hiermee roepen de ondertekenaars alle partijen op die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden op te zorgen voor een duurzaam, samenhangend en omvangrijk kennisprogramma voor verpleegkundigen en verzorgenden. Samenwerking en actieve inzet van alle partijen is gewenst. Gezamenlijk kunnen wij zorgen dat het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden een betere wetenschappelijke fundering krijgt, zodat de professional hoge kwaliteit van zorg kan leveren en de patiënt de best mogelijke zorg ontvangt.

Voorbeelden van nieuwe inzichten werden op vrijdag 19 januari 2018 gepresenteerd door tien verpleegkundig onderzoekers die het postdocprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR) hebben afgemaakt. Ze laten zien dat meer wetenschap in de verpleegkunde leidt tot betere uitkomsten voor de patiëntenzorg. En dat verpleegkundig onderzoek een zeer breed scala aan onderwerpen kent. Het programma is gefinancierd door ZonMw en is een samenwerking van UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Maastricht University en Radboudumc.

Door: Redactie Nationale Zorggids