Normal_onderzoek_bed_dokter_huisarts

Nederlandse huisartsen vinden dat er meer onderzoek moet komen naar alledaagse kwaaltjes als obstipatie, jicht en middenoorontsteking. Huisartsen hebben namelijk op dagelijkse basis te maken met patiënten die zonder doorverwijzing een advies of medicijn meekrijgen. Maar echt onderzoek naar dit advies is bijvoorbeeld niet gedaan. Helpen vezels bijvoorbeeld echt tegen obstipatie? Ze zamelen voor het wetenschappelijk onderzoek hiernaar geld in. Dat meldt de Volkskrant. 

Het gaat om een lange lijst met aandoeningen waar huisartsen eigenlijk niet écht een antwoord op hebben. Die zijn samengebracht in de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Veel van het beschikbare onderzoeksgeld gaat echter naar fundamenteel onderzoek of wordt besteed aan medisch-specialistische onderwerpen. En de veelvoorkomende kwaaltjes blijven zo onaangetast.

Hoogleraar huisartsgeneeskunde André Knottnerus vat allee vragen in één korte vraag samen: “Wanneer en hoe kun je patiënten geruststellen en wanneer is een doorverwijzing zinvol en naar wie?” Hij benadrukt dat medisch specialisten over de vragen hebben meegedacht en heel goed snappen dat huisartsenzorg belangrijk is. ‘Als huisartsen, door gebrek aan onderzoekskennis, veel patiënten gaan doorsturen naar het ziekenhuis, loopt het daar vast.” Kankerpatiënten kunnen bijvoorbeeld prima nazorg krijgen bij de huisarts in plaats van in het ziekenhuis. Daar is alleen wel meer onderzoek voor nodig.

Huisartsen hopen dat subsidieverstrekkers interesse hebben in de agenda en dat daar geld mee wordt binnengehaald voor wetenschappelijk onderzoek naar alledaagse kwalen. Jako Burgers, adviseur bij het Nederlands Huisartsen Genootschap gaat onder meer in gesprek met ZonMw, gezondheidsfondsen en met zorgverzekeraars. Inmiddels hebben veel huisartsen zelf ook al gedoneerd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids