Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

De uitdaging van het werk met een variatie aan handelingen is de belangrijkste reden om als verpleegkundige in de branche ziekenhuizen te gaan werken. Twee derde van de mbo-studenten en driekwart van de hbo-studenten Verpleegkunde ambiëren daar een baan. Andere belangrijke reden is het krijgen van zekerheid en toekomst. Tijdens de stage neemt hun motivatie nog meer toe. Dat staat in een onderzoeksrapport van Sichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) uitgevoerd door het CAOP, zo meldt StAZ. 

Tjitte Alkema, voorzitter StAZ en manager Arbeid & Opleiding van de NVZ: "Dat jonge mensen graag in de algemene ziekenhuizen werken, is vanuit twee gezichtspunten belangrijk. Nieuwe kennis en bestaande ervaring komen bij elkaar en ziekenhuizen moeten altijd over voldoende verpleegkundigen kunnen beschikken. Het is heel mooi dat zowel leerlingen als startende verpleegkundigen de variatie in het werk positief waarderen. De mogelijkheid om zich te specialiseren en aan hun professionele ontwikkeling te werken, ervaren zij ook als belangrijk. Nog meer jongeren hadden een ziekenhuisstage willen lopen. Dat is een goed signaal aan ziekenhuizen om, waar mogelijk, meer stageplaatsen te creëren."

Van de ondervraagde mbo-studenten is 61 procent door de stage nog meer gemotiveerd geraakt om in de branche ziekenhuizen te gaan werken. Voor de hbo-studenten geldt dat voor 63 procent. Studenten en verpleegkundigen zien beide graag meer stageplekken. Verpleegkundigen voeren verschillende argumenten aan die kunnen meespelen als zij van baan zouden willen wisselen, zoals onregelmatige diensten en werkbelasting. Studenten vinden de (verwachte) werkdruk en onregelmatige diensten erbij horen, terwijl verpleegkundigen vinden dat de werkdruk omlaag kan en zij ervaren onregelmatige diensten als zwaar.

Verpleegkundigen zien mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van het werk verder te vergroten door de werkdruk te verlagen met inzet van personeel en een nog betere samenwerking. Ook kunnen ziekenhuizen de beschikbare technologie en ict-voorzieningen beter gebruiken. Tot slot zien zij graag meer scholingsmogelijkheden.

Door: Redactie Nationale Zorggids