Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

Van maandag 26 tot en met donderdag 29 maart organiseert GGZ Nederland de ‘Regelgekte4daagse’. Vier dagen lang organiseert de brancheorganisatie samen met haar leden allerlei activiteiten die bijdragen aan in minder regeldruk in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zo worden onder meer schrapsessies georganiseerd en zal de lancering van een nieuwe website plaatsvinden. Dat meldt Skipr. 

Niet alleen hulpverleners doen mee aan de ‘Regelgekte4daagse’ maar ook bestuurders, controllers en zorgadministrateurs. Allemaal zetten ze zich in voor hun eigen organisatie zodat het aantal registraties daar afneemt.

“Als we meer inzicht krijgen in de regelgekte binnen de eigen organisatie helpen we professionals bij het opruimen ervan”, zegt GGZ Nederland. Tijdens de vierdaagse gaat het vooral om het schrappen van overbodige registraties op team- en organisatieniveau. Registraties op stelselniveau worden opgepakt door GGZ Nederland zelf, in samenwerking met onder meer het ministerie van volksgezondheid, Zorgverzekeraars Nederland, Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

GGZ Nederland bood afgelopen januari een manifest en 162.000 handtekeningen aan aan beleidsmakers en zorgverleners om te vragen voor minder regeldrukte de ggz. Onder de slogan ‘Minder regelgekte meer zorg’ is een campagne gestart om de problemen met de administratieve lasten aan te kaarten. De ‘Regelgekte4vierdaagse’ is hier een vervolg van. 

Door: Redactie Nationale Zorggids