Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Bijna de helft van de hbo-studenten verpleegkunde heeft een positief beeld van de intramurale ouderenzorg. Dit positieve beeld ontstaat veelal nadat zij stage lopen in een ouderenzorginstelling. Ze willen later ook wel een baan in de intramurale ouderenzorg, maar dat werk moet op hun opleidingsniveau zitten en de arbeidsomstandigheden moeten goed zijn. Hbo-opgeleide verpleegkundigen hebben overigens een slechter beeld van de ouderenzorg dan studenten dat hebben. Dat meldt NIVEL. 

Het zou goed zijn voor de ouderenzorg als meer verpleegkundigen met een afgeronde hbo-opleiding erin werkzaam zouden zijn. Dit zou ten goede komen van de kwaliteit van zorg, stelt NIVEL. Toch zijn er maar weinig verpleegkundigen die in de sector willen werken. Meer dan 50 procent van de werkende verpleegkundigen heeft geen trek in een baan in de ouderenzorg.

Hbo-v studenten staan hier anders in. Bijna de helft heeft juist een positief beeld van de ouderenzorg. Volgens NIVEL heeft een stage in een instelling voor ouderen een goede uitwerking op de studenten. Dertig procent van de studenten zou wel in de intramurale ouderenzorg willen werken na het afronden van zijn of haar studie.

Studenten geven echter aan dat zij niet goed weten wat het werk van een verpleegkundige in de intramurale ouderenzorg behelst. Dit komt tijdens een stage vaak niet duidelijk naar voren. Op school leren verpleegkundestudenten wel genoeg over de sector, vindt 37 procent. NIVEL is van mening dat er meer aandacht moet komen voor de kwaliteit van stageplaatsen in de ouderenzorg. Dat vinden ook verpleegkundigen die er al werken.

Het werk moet inhoudelijk aantrekkelijk zijn, vinden studenten en werkende verpleegkundigen. Hbo-v studenten hechten belang aan goede arbeidsomstandigheden, een team waarmee goed samengewerkt kan worden en een duidelijke functieomschrijving. 

Door: Redactie Nationale Zorggids