Normal_zakenman

Het sociale werkbedrijf Caparis heeft twee ex-directeuren een flinke ontslagvergoeding meegegeven. Wat de exacte verdeling van het bedrag is, is niet bekend, maar duidelijk is dat ze gezamenlijk 400.000 euro meekregen. Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) moet van dergelijke bedragen een melding gemaakt worden, maar Caparis deed dit bewust niet omdat het bedrijf niet onder deze wet zou vallen. Dat meldt de Leeuwarder Courant. 

Caparis is een naamloze vennootschap, waarvan de aandelen in handen zijn van acht grote Friese gemeenten, waaronder Heerenveen en Leeuwarden. Hoewel het bedrag wel vermeld staat in het jaarverslag van 2016, is het even zoeken. De kosten staan namelijk vermeld onder ‘eenmalige lasten beëindigingskosten directielid en inhuur personeel’. Voormalig directielid Klaas Weissenbach was in vaste dient  en Tjerk Sinnema was ingehuurd.

Volgens de Wet Normering Topinkomens, mogen bestuurders maximaal 75.000 euro ontvangen als ontslagvergoeding. Een totaal vertrekbedrag van 400.000 euro wijst uit dat zeker één ex-directeur meer dan het maximale bedrag ontving.

De gemeenteraad van Smallingerland (waar onder meer Drachten onder valt), wil er koste wat het kost voor zorgen dat Caparis onder de Wet Normering Topinkomens gaat vallen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids