Logo_fnv_logo

Ondanks meerdere overlegrondes tussen zorginstelling Evean en de FNV heeft de directie van Evean gemaakte afspraken eenzijdig opgezegd. Dit tot grote verbazing van de FNV die zich eerder al uitsprak over de misstanden in de verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen in Waterland, de Zaanstreek en Amsterdam. Bij de uitreiking van een zwartboek vol wantoestanden eerder deze maand, beloofde de directie nog beterschap en overleg met de medewerkers. Dat meldt FNV. 

Twee uur na het laatste overleg tussen directie en FNV, op 11 april, verstuurde Evean een nieuwsbrief waarin geen enkele gemaakte afspraak met de FNV werd nagekomen, aldus de vakbond. Zo plant de directie locatiebezoeken in aanwezigheid van locatiemanagers maar zonder de FNV. Terwijl eerder was toegezegd dat medewerkers vrijuit zouden kunnen spreken met de directie zonder dat hun direct leidinggevenden daarbij zijn.

FNV-bestuurder Maureen van der Pligt: “De afspraken met de FNV zijn duidelijk niet meegenomen in deze opzet. Dat is onacceptabel voor ons. Als je samen probeert eruit te komen dan kan en mag het niet zo zijn dat éen van de partners volledig zijn eigen gang gaat. Wij hebben niets meer van de directie vernomen maar via onze leden krijgen wij de berichtgeving doorgestuurd. Wij worden dus blijkbaar als enige niet op de hoogte gehouden. Voor ons is de maat vol nu. Er moest een zwartboek aan te pas komen om de ogen van de directie te openen. Deze directie sluit nu wederom de ogen voor de wensen van het personeel.”

De FNV gaf in een bijeenkomst met leden en pers aan het begin van deze maand al aan, niet eerder zulke schokkende verhalen te hebben gehoord als bij Evean. Zo worden bij ziekte vakantie-uren afgepakt en worden niet alle ingeroosterde uren uitbetaald. “De verhalen over intimidatie door leidinggevenden en de torenhoge werkdruk zijn schokkend. Dat de directie eerst beterschap beloofd en daarna de prille afspraken overboord gooit, vinden wij zo onbegrijpelijk dat we het zwartboek nu openbaar maken. Zodat de verhalen van de Evean-medewerkers, ondersteund door familie en mantelzorgers van cliënten, voor iedereen leesbaar zijn. Wellicht dat de directie alsnog afspraken wil maken, maar het vertrouwen heeft voor nu een flinke knauw gekregen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids