Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Een studente die voor een psychologische behandeling dossiers van eerdere behandelingen aan een gz-psycholoog had gegeven, diende een klacht over deze psycholoog in wegens het niet-aangetekend terugsturen van de documenten. Dat meldt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Toen de behandeling niet doorging, stuurde de gz-psycholoog de ontvangen dossiers niet-aangetekend terug. Deze dossiers zijn in handen gekomen van de huurbaas van de studente, die ze heeft gebruikt in een procedure bij haar civiele rechter. De studente verwijt de psycholoog onder meer dat zij onzorgvuldig is omgegaan met haar gegevens, door deze niet-aangetekend te verzenden naar een niet door haar gecontroleerd adres.

De studente reageerde echter niet op de vraag van de gz-psycholoog per e-mail of ze nog op hetzelfde adres woonde. Ook stuurde ze geen adreswijziging. Er is geen rechtsregel die verplicht, en evenmin is voorgeschreven, dat de psycholoog de stukken per aangetekende post had moeten verzenden. Hoewel het beter was geweest om kort voor verzending van de stukken nogmaals bij de studente het adres te verifiëren en wel gebruik te maken van aangetekende verzending, kan het handelen van de psycholoog de tuchtrechtelijk toets doorstaan. Dat de toenmalige huurbaas de informatie in een andere procedure heeft ingebracht, kan niet leiden tot een ander oordeel. 

Door: Redactie Nationale Zorggids