Normal_therapie_behandeling_luisteren_therapeut_psychologie_ggz_verward_boos_verdriet

Op woensdag 25 april gaat de Tweede Kamer in debat in over veiligheid in de zorg. GGZ Nederland wil dat ook medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) een veilig werkklimaat hebben. Volgens de koepelorganisatie heeft de werkdruk en regeldruk van de afgelopen paar jaar echter alleen maar gezorgd voor een onveiliger klimaat. GGZ Nederland vindt dat Kamerleden moeten helpen bij het terugdringen van onder meer de regeldruk. Dat meldt GGZ Nederland. 

Door de toegenomen werk- en regeldruk hebben medewerkers in de ggz minder tijd voor signalering van onveilige situaties. Als het aan de koepelorganisatie ligt, komt daar een einde aan en helpt de Kamer bij het terugdringen van de druk.

Daarnaast, als er een incident plaatsvindt, behoeft dat betere opvolging dan nu vaak gebeurt. Medewerkers moeten bijvoorbeeld makkelijk aangifte kunnen doen. Dat is op dit moment nog niet altijd zo, omdat ze onder meer te maken hebben met beroepsgeheim, maar ook met de toerekeningsvatbaarheid van de cliënt. GGZ Nederland praat hierover met de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en vakorganisaties. 

Door: Redactie Nationale Zorggids