Normal_ambulance_3

Onlangs is er opnieuw onderhandeld over een vervroegde cao Ambulancezorg. In een constructief overleg hebben de partijen vandaag overlegd op welke wijze de arbeidsvoorwaarden van de cao ambulancezorg stapsgewijs meer in lijn kan worden gebracht met de cao ziekenhuizen. Het doel hiervan is de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten. Dat meldt vakbond FNV. 

Onder meer is er gesproken over: beloningen (functiewaardering, vergoedingen en salarisontwikkeling), diensten en roosters, duurzame inzetbaarheid, verlofregelingen en overige zaken, zoals pensioen en de looptijd van de nieuwe cao.

Zowel FNV Zorg & Welzijn en Ambulancezorg Nederland zijn het eens dat het ene thema op korte termijn in lijn kan komen met de cao ziekenhuizen, maar dat anderen thema’s meer tijd en uitwerking vragen. Ook hebben partijen vastgesteld dat niet alles in lijn kan worden gebracht, omdat bepaalde zaken specifieke onderwerpen zijn van de sector ambulancezorg.

Partijen hebben afgesproken om twee extra onderhandelingsdagen in mei in te plannen voor een verdere en zorgvuldige uitwerking. De wens van zowel werkgever als de vakbonden is om eind mei tot een gezamenlijk overlegresultaat te komen.

Door: Redactie Nationale Zorggids