Normal_man__zorgopleiding__verpleging__verpleegkundige__ziekenhuis__hulp__onderzoek

ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU’91 hebben op maandag 7 mei een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 april 2018. In het akkoord is een loonsverhoging van 4 procent opgenomen per 1 oktober 2018. Vanaf 1 september stijgen ook de leerlingsalarissen, met 10 procent. De stagevergoedingen stijgen zelfs met 16 procent. Dat meldt FNV. 

Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat de financiers (overheid, zorgverzekeraars en gemeenten) reële en dekkende tarieven vaststellen én hanteren. Gemeenten betalen nu op grote schaal te lage tarieven voor thuishulp en zijn onvoldoende bekend met de nieuwe eisen van de wmo-zorginkoop, aldus FNV.

Door verzekeraars worden te vaak forse kortingen toegepast op de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven, en de loon-prijsindexering wordt onvoldoende toegepast. De sociale partners vinden dat onaanvaardbaar. Zij ontwikkelen een gezamenlijke strategie en trekken samen op om financiers ertoe te bewegen reële tarieven te hanteren.

Alle partijen zijn tot dit mooie resultaat gekomen omdat zij grote waarde hechten aan een goede marktconforme beloning. Hieruit spreekt waardering voor het werk van zorgprofessionals. Naar verwachting is dit een goede prikkel om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken in een tijd van grote tekorten. Werkgevers en vakbonden willen de zorgsector aantrekkelijk houden voor huidige medewerkers, uitstroom uit de sector voorkomen en nieuwe medewerkers aantrekken.

Behalve de structurele loonsverhoging en de marktconforme beloning, zijn er ook afspraken in de cao gemaakt over het bevorderen van instroom van nieuwe medewerkers en zij-instromers met een zogenaamde ‘oriëntatiebaan’. Door een oriëntatiebaan kunnen mensen in een korte periode kennis maken met het veelzijdige werk in de VVT-sector. Het is bedoeld als glijbaan naar een reguliere baan of opleiding in de zorg. Dit is dan ook een belangrijk element in de cao geworden. Hoe meer mensen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met de zorg, hoe beter.

De komende weken zullen de vakbonden en de werkgevers het akkoord voorleggen aan hun leden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids