Normal_anneke10002

Anneke Augustinus treedt per 1 juni 2018 in dienst bij Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg. Zij neemt de taken over van Hannie Treffers, die in juli haar werkzaamheden voor Vilans afrondt. Dat meldt Vilans. 

Hannie Treffers is als directeur Programmamanagement verantwoordelijk geweest voor de resultaten van een aantal landelijke verbeter- en veranderprogramma’s zoals In voor zorg! en Waardigheid en trots. Anneke Augustinus zal, onder meer, de opbrengsten van Waardigheid en trots in toekomstige activiteiten voor verbetering van ouderenzorg doorzetten.

De rode draad in de carrière van Anneke Augustinus is zorg en meer specifiek ouderenzorg. Anneke Augustinus heeft brede kennis van en ervaring met praktijk-, beleids-, management- en toezichthoudende functies in de zorg. “Ik sta voor zorg waarin de mens centraal staat en niet de regels. Ouderenzorg is tenslotte een zorg van en voor ons allemaal met daarbij focus op zowel de huidige als toekomstige klant en diens netwerk. En waarbij we de zakelijke kant inzetten om menswaardige zorg te realiseren.”

Hannie Treffers is vanaf 2009 verbonden geweest aan Vilans. De geleerde lessen van In voor zorg! en Waardigheid en trots trekken nationaal en internationaal de aandacht. Beide programma’s waren een sterke stimulans voor het verbeteren van kwaliteit en organisatie in de langdurige zorg. Professionals, leden cliëntenraden, managers, bestuurders zijn blijvend betrokken bij een brede kwaliteitsbeweging in de zorg.

Door: Redactie Nationale Zorggids