Normal_normal_verbanddoos._ehbo

Het Rode Kruis geeft hulpverleners die werken op evenementen extra training op gebied van eerste hulp na grote incidenten, zoals een aanslag. Gelukkig komt een groot incident op een evenement niet vaak voor, maar áls het gebeurt, is het van belang om goed voorbereid te zijn. Daarom hebben evenementenhulpverleners van het Rode Kruis bij zeer grote evenementen nu speciale ‘Mass Casualty Bags’ mee. Met de materialen uit deze tas kunnen de hulpverleners veel zwaargewonden tegelijkertijd helpen. Ook worden de evenementenhulpverleners van het Rode Kruis aanvullend getraind voor dit soort scenario’s. Dat meldt het Rode Kruis. 

Er staat weer een drukke zomer voor de deur waar duizenden hulpverleners van het Rode Kruis worden ingezet om eerste hulp te verlenen bij festivals en evenementen. Tijdens evenementen gaat het vaak om eerste hulp bij bijvoorbeeld blaren, kleine wonden, of hulp wanneer iemand te diep in het glaasje heeft gekeken.

Mocht er een groot incident zijn bij een evenement, dan zijn de Rode Kruis-hulpverleners mogelijk als eerste ter plaatse, gezien zij al hulp verlenen op deze plek. Iedere hulpverlener is al getraind om in dit soort situaties juist te handelen. Met de ingebruikname van de speciale tassen zijn de hulpverleners aanvullend getraind op gebruik van de speciale materialen, het helpen van meerdere gewonden tegelijkertijd en het samenwerken en communiceren met de hulpdiensten.

In de speciale hulpverleningstassen voor grote evenementen heeft het Rode Kruis onder andere tourniquettes, traumazwachtels speciaal voor grote bloedingen, handschoenen en reddingsdekens. Een deel van deze materialen is altijd al aanwezig op EHBO-posten van het Rode Kruis, maar met de speciale tassen zorgt het Rode Kruis ervoor dat er genoeg materialen zijn om op zeer grote schaal gewonden te behandelen.

Vrijwilligers van de noodhulpteams van het Rode Kruis zijn al langer getraind om in geval van calamiteiten de hulpdiensten te ondersteunen met medische assistentie of de evacuatie en opvang van slachtoffers. Deze teams staan 24 uur per dag stand-by om de hulpdiensten bij te staan. Nu zijn ook hulpverleners die op evenementen werken extra getraind.

Tegelijkertijd vindt het Rode Kruis dat alle Nederlanders voorbereid moeten zijn op crisissituaties, zoals een aanslag. Uit eerder onderzoek van het Rode Kruis bleek dat 55 procent van de Nederlanders zich niet bekwaam voelt om EHBO te verlenen na een aanslag. Daarom geeft het EHBO-tips via sociale media en via de  website.

Door: Redactie Nationale Zorggids