Normal_mbo__hbo__school__verpleging__verpleegkunde__leren

Maar liefst 71,5 procent van de zorgstudenten geeft aan dat zij hoge werk- en prestatiedruk ervaren tijdens hun zorgstage. Ruim een derde (40,9 procent) van de respondenten geeft aan dat zij volledig worden ingezet bij personeelskrapte. Tijd om te leren is er dan vaak niet. Dit blijkt uit de online zorgstagecheck van beroepsvereniging voor de verpleging en verzorging NU’91, zo meldt de vereniging.

Kamer. Studenten geven aan dat zij door personeelstekorten vaak als volwaardig personeelslid moeten meedraaien. Hierdoor is er weinig of geen tijd voor leren en het maken van opdrachten. 53,8 procent van de respondenten blijkt minder stagevergoeding te ontvangen dan in de huidige cao’s is afgesproken. Daarnaast geeft 1 op de 5 aan dat zij meer uren stagelopen dan is afgesproken en zij hier niet voor werden betaald.
 
Monique Kempff, voorzitter NU’91:  “Hoge werk- en prestatiedruk, weinig tijd om te leren en onderbetaald. Dat kan en mag niet. Het moet anders. Het heeft niet enkel gevolgen voor de stageomstandigheden. Maar op de langere termijn hebben deze factoren ook gevolgen voor het behouden van professionals voor de zorg en voor de kwaliteit van zorg.”
 
NU’91 zet er op in dat cao afspraken worden nagekomen en stagiaires de vergoeding krijgen waar zij recht op hebben. Bij komende cao-onderhandelingen zet NU’91 in op een verhoging van de stagevergoeding met 25 procent. Van de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, moet extra budget komen zodat de werkgevers deze loonsverhoging voor stagiaires ook daadwerkelijk kunnen gaan betalen. Daarnaast wordt de balans tussen werken en leren besproken met de werkgevers. Stagiaires mogen niet worden ingezet om het personeelstekort op te vangen.

Door: Redactie Nationale Zorggids