Normal_rss_entry-137990

Een derde van de artsen en studenten geneeskunde heeft op het werk weleens een #MeToo-situatie meegemaakt. Dat blijkt uit een enquête onder 3098 artsen en 440 studenten geneeskunde. Medisch Contact en Artsen in Spe ondervroegen die en bijna 30 procent gaf aan weleens een seksueel grensoverschrijdende situatie te hebben meegemaakt.

De meeste meldingen komen van coassistenten. Meestal zijn vrouwen het slachtoffer en vaak betreft het grapjes of opmerkingen. Het gaat steeds vaker om afbeeldingen en teksten die via social media en e-mail worden verspreid. Meestal staan de daders hoger in de hiërarchie dan het slachtoffer. Sommigen melden ook grensoverschrijdende relaties of gedwongen seks. 60 procent meldt (ook) ongewenste aanrakingen.

Overigens blijkt dat de medici meestal niets doen of zeggen als ze een dergelijke situatie meemaken. Minder dan 10 procent van de respondenten die iets meemaakten, deed iets en meldde het bijvoorbeeld bij een leidinggevende.

Hoog op agenda

KNMG vindt seksueel overschrijdend gedrag "absoluut ontoelaatbaar''. Voorzitter René Héman van de artsenfederatie stelt: "Het mag niet, het kan nergens en in geen enkele vorm.'' Hij wil dat dit soort gedrag besproken kan worden en dat mensen elkaar "scherp houden'' op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Binnenkort worden de gedragsregels van de KNMG verder uitgewerkt. Daarin wordt dan nog explicieter gesteld dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt.

Er lijkt, zo stelt Medisch Contact, voor coassistenten overigens niet veel te verbeteren op dit vlak. Studentenplatform de Geneeskundestudent deed in 2013 en 2006 ook onderzoek en meldde toen een vergelijkbaar percentage respondenten dat te maken had met seksuele intimidatie.

De studentenvertegenwoordiging stelt dat dit soort situaties afbreuk doet aan een veilige leeromgeving, "wat juist tijdens de opleiding in de zorg van groot belang is''. De organisatie zegt het onderwerp hoog op de agenda te zetten en met de opleidingen te gaan praten over wat er moet gebeuren om te zorgen voor een veilige leeromgeving "zonder seksuele intimidatie''.

Door: ANP