Normal_zakenman-man-bestuurder

Zorgbestuurder Jos van Aartsen heeft vorig jaar ongeveer 28.000 euro aan salaris ingeleverd. In 2016 was hij nog de best betaalde zorgbestuurder van Nederland, maar sinds vorig jaar heeft hij de bestuurders van Amphia Ziekenhuis Breda, Erasmus MC en het Catharina Ziekenhuis boven zich staan. Op nummer één staat nu Piet Batenburg van het Catharina Ziekenhuis met een brutosalaris van ruim 3 ton. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. 

Hoewel de Wet normering topinkomens (WNT) sinds enkele jaren van kracht is, hebben veel van de zittende zorgbestuurders een overgangsregeling bedongen. Dit houdt in dat ze ieder jaar een beetje minder verdienen, totdat ze op het wettelijk maximum zitten. Het maximum voor dit jaar staat op 187.000 euro.

Bestuurder zijn niet de best betaalde professionals in een ziekenhuis, dat zijn medisch specialisten. Nederland telt zeker vijfduizend artsen die meer verdienen dan de WNT, ofwel Balkenendenorm. Artsen hoeven zich hier ook niet aan te houden, omdat zij hier sinds 2018 niet meer onder vallen. Dit kan later echter voor problemen zorgen, vrezen bestuurders, omdat artsen steeds minder geneigd zijn om plaats te nemen in een bestuur als dat betekent dat ze geld moeten inleveren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids