Normal_mantelzorg__thuiszorg

Alle leden van de bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen, ActiZ, BTN, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 hebben onlangs ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VVT dat afgelopen mei werd gesloten. Daarmee is de cao Verpleeg- en  Verzorgingshuizen,  Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg, met de looptijd van 1 april 2018 tot 1 juli 2019, een feit. Dit meldt ActiZ. 

Allereerst staan er enkele salarismaatregelen in. De leerlingensalarissen voor het eerste en tweede praktijkleerjaar voor niveaus 3, 4 en 5 worden per 1 september 2018 verhoogd met 10 procent. Dat is inclusief de algemene loonsverhoging van 4 procent. De andere twee praktijkleerjaren en de overige leerlingschalen worden per 1 oktober 2018 verhoogd met 4 procent. Ditzelfde geldt voor de FWG-salarissen, met uitzondering van FWG 5.

De stagevergoeding staat per 1 september 2018 op 400 euro. En voor zij-instromers kan in positieve zin afgeweken worden van de leerlingsalarissen. Zo wordt het voor zij-instromers aantrekkelijker om in de VVT aan de slag te gaan.

De Oriëntatiebaan is bedoeld om de instroom van nieuwe medewerkers, waaronder zij-instromers, te bevorderen. Geïnteresseerden kunnen in een korte periode kennis maken met het veelzijdige werk in de VVT. Deze baan is bedoeld als opstap naar een reguliere baan of opleiding. Hiervoor wordt een apart arbeidsvoorwaardenarrangement gemaakt. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de Oriëntatiebaan, zoals een model arbeidsovereenkomst Oriëntatiebaan. 

De gemiddelde arbeidsduur van deeltijdwerkers wordt per 1 januari 2019 op halfjaarbasis bepaald. Dit met als doel te voorkomen dat een werknemer gedurende het jaar te maken krijgt met te grote schommelingen in zijn of haar arbeidsuren/werktijden (zgn. min- en plus-uren). 

Cao-partijen zijn aan de slag met de uitwerking van het akkoord in een definitieve cao-tekst. Zowel de salaristabellen als de leerling-salaristabellen zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd. Er zijn ook ‘veel gestelde vragen en antwoorden’ over de nieuwe Cao in de maak. 

Door: Redactie Nationale Zorggids