Normal_operatie_operatiekamer_ok_chirurg_arts

Een plastisch chirurg van het Scheper Ziekenhuis heeft voor het Tuchtcollege bekend dat hij een patiënte aan de verkeerde vinger heeft geopereerd. De man kwam niet tijdens of na de operatie achter de fout, maar pas toen de 67-jarige patiënte zelf de vergissing ontdekte tijdens een controle. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

De patiënte had last van een zogeheten koetsiershand, waardoor ze aan haar middelvinger geopereerd zou worden. Echter maakte de chirurg een fout en behandelde hij de ringvinger van de vrouw. Ze heeft nog altijd veel last van haar hand en heeft onder andere moeite met het vastpakken van haar rollator en bij huishoudelijke werkzaamheden.

Volgens de chirurg stond hij die dag onder tijdsdruk en waren een aantal operaties uitgelopen. De vrouw alsnog behandeld maar haar dossier werd niet afgetekend, tegen het protocol van het ziekenhuis in. Ook is haar niet mondeling verteld wat er geopereerd zou worden. De chirurg zegt zich vergist te hebben voorafgaand op de operatie. Waarom hij in het verslag na de operatie schreef dat hij de middelvinger had geopereerd, wist hij niet. De man zegt spijt te hebben van zijn fout en er van te hebben geleerd. Echter wordt hem aangerekend dat hij veel te laat melding heeft gemaakt van de fout. De uitspraak over de zaak wordt verwacht over zes weken.

Door: Redactie Nationale Zorggids