Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Het tuchtcollege Eindhoven behandelde een klacht over een huisarts die geen inzage wilde geven in de betreffende medische dossiers. De klacht bleek ongegrond. Klager vindt dat zijn ouders onder verdachte omstandigheden zijn gestorven. Hij wil daarom inzage in het dossier van zijn ouders. Klager zegt vanwege zijn eigen gezondheidssituatie een zwaarwegend belang te hebben bij het inzien van de dossiers. Dit meldt Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

Nadat de huisarts inzage weigerde, diende klager een klacht in. Klager verwijt verweerster dat zij niet meewerkt aan transparantie. Volgens de huisarts heeft klager nooit over inzage in het dossier van zijn vader heeft gesproken. Op grond van haar beroepsgeheim kon zij geen informatie geven over de gezondheidstoestand van zijn overleden moeder. De huisarts is daarbij uitgegaan van de KNMG-richtlijn ‘omgaan met medische gegevens’. Er is geen sprake van een uitzondering die in die richtlijn wordt genoemd. Zij kon daarom haar beroepsgeheim in dit geval niet doorbreken.

Het college kan niet vaststellen dat klager inzage in het dossier van zijn vader heeft gevraagd, maar wel dat hij inzage in het medisch dossier van zijn moeder heeft gevraagd en dat die inzage is geweigerd.

Oordeel van het college

Het uitgangspunt van de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ is dat het beroepsgeheim ook na het overlijden van de patiënt blijft bestaan. Een arts mag zijn beroepsgeheim maar in een paar uitzonderingssituaties doorbreken. De uitzonderingssituatie waar klager zich op beroept, is dat er gelet op de gezondheidssituatie van klager sprake is van een zo zwaarwegend belang bij het verkrijgen van de gegevens van de overleden patiënt(en), dat het doorbreken van de geheimhoudingsplicht gerechtvaardigd is.

Het college is van oordeel dat klager op geen enkele manier heeft aangetoond dat hij een zo zwaarwegend belang heeft dat de huisarts haar geheimhoudingsplicht mocht doorbreken. Dat klager aangeeft dat hij een hoge bloeddruk heeft, is daarvoor volstrekt onvoldoende. De klacht is ongegrond.

Door: Redactie Nationale Zorggids