Normal_arts

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen uit de huisartszorg. De komende jaren wordt 471 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de huisartsenzorg. Dit budget is onder andere beschikbaar om meer tijd te hebben voor en met de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn, de zorg voor kwetsbare groepen en  ICT-infrastructuur. Dat meldt Rijksoverheid.

Huisartsen(organisaties) en verzekeraars kunnen bijvoorbeeld afspraken maken in de regio over meer inzet van praktijkondersteuners en praktijkmanagers of de inzet van e-health. Tevens is extra geld beschikbaar voor de zorg in achterstandswijken.

Daarnaast stelt het ministerie voor de looptijd van het akkoord ongeveer 133 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de ICT in de huisartspraktijk, digitale uitwisseling met patiënten en voor de uitvoering van de nationale onderzoeksagenda huisartsengeneeskunde. Tot slot zullen partijen zich blijven inzetten op het terugdringen van regeldruk en de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Zorg op de juiste plek

Centraal staat de beweging de juiste zorg te bieden op de juiste plek. Vertrekpunt is het functioneren van mensen, lichamelijk, psychisch en sociaal. Om dit te ondersteunen is de komende jaren extra geld beschikbaar voor de huisartsenzorg. In 2019 en 2020 wordt er 2,5 procent en in de jaren 2021 en 2022 wordt er 3 procent toegevoegd aan de budgettaire kaders huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Daarom mogen de uitgaven in een periode van 4 jaar 471 miljoen euro hoger liggen ten opzichte van de verwachte uitgaven in 2018.

Met het sluiten van hoofdlijnakkoorden wil minister Bruins de kwaliteit van zorg verder verbeteren en tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen die zorg nodig heeft. Zonder afspraken en maatregelen stijgen de kosten de komende jaren met 10 miljard euro. Door de hoofdlijnakkoorden wordt deze groei getemperd en is 8 miljard euro beschikbaar tot en met 2022.

Door: Redactie Nationale Zorggids