Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een bevel opgelegd aan tandartspraktijk 0900Dentist in Amsterdam. Er mag per direct geen zorg meer worden verleend omdat er teveel ernstige tekortkomingen zijn op het gebied van infectiepreventie, radiologie, dossiervorming, organisatie en taakdelegatie. Dat meldt IGJ. 

Deze tekortkomingen zijn dusdanig ernstig dat de veiligheid of gezondheid van patiënten in gevaar is. IGJ legt tandartspraktijk 0900Dentist een bevel op. Dat betekent dat de tandartspraktijk geen zorg mag verlenen totdat naar oordeel van IGJ weer goede zorg kan worden verleend. Ook moet 0900Dentist haar patienten informeren waar zij voor (spoedeisende) tandheelkundige zorg terechtkunnen.

Het bevel heeft een geldigheidsduur van zeven dagen. De minister van Volksgezondheid kan dat nog verlengen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids