Normal_ambulance_2

De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren fors toegenomen, maar tegelijkertijd kampt de gezondheidszorg met personeelskrapte. “De grenzen van de manier waarop nu zorg wordt verleend zijn bereikt”, zegt Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN). “De ambulancesector werkt daarom aan een actieplan ambulancezorg, samen met het ministerie van Volksgezondheid en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit meldt Ambulancezorg Nederland.

De toenemende vraag naar ambulancezorg kent meerdere oorzaken. Het zorglandschap verandert, ziekenhuizen sluiten, fuseren of specialiseren en ouderen wonen langer thuis. “En mensen worden mondiger, ze weten wat ze moeten zeggen om een ambulance te krijgen. 112 is bovendien snel gebeld, want iedereen heeft een mobieltje”, vertelt Noten.

Personeelskrapte

Om aan de stijgende zorgvraag te kunnen voldoen zijn voldoende ambulanceverpleegkundigen nodig. Maar de gezondheidszorg kampt met een personeelstekort waar de ambulancesector geen uitzondering op is. “Dat de personeelskrapte samenvalt met de stijgende zorgvraag is heel ongelukkig, het zet de acute zorg verder onder druk. Dit zie je ook aan onze prestatiecijfers. De politiek verwacht dat 95 procent van de spoedinzetten binnen een kwartier ter plaatse is. De afgelopen jaren schommelde de sector rond de 93,4 procent.”

Zorgcoördinatie

De grenzen van de manier waarop nu zorg wordt verleend zijn bereikt. Het zorgaanbod is versnipperd. Als zorginstellingen hun krachten bundelen en vraagstukken gezamenlijk aanpakken verbetert de zorg voor de patiënt. Het paradepaard van de ambulancesector is zorgcoördinatie, een visie van Ambulancezorg Nederland waarbij alle zorgvragen op één plek terecht komen en waar ook alle zorg gebundeld is. Denk aan huisartsen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, ambulancevoorzieningen en thuiszorgorganisaties. Noten: “De patiënt hoeft dankzij het zorgcoördinatiecentrum maar naar één loket. Hier wordt de juiste zorgverlener aan de zorgvraag gekoppeld. Deze nieuwe aanpak betekent wel dat zorginstellingen een stukje autonomie moeten inleveren. Maar als wij de patiënt nu en in de toekomst de beste zorg willen blijven verlenen, is een andere inrichting van de zorg nodig. De sleutel is samenwerken”.

Door: Redactie Nationale Zorggids