Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Het Tuchtcollege berispt een specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) omdat hij geen goede zorg heeft verleend. Hoewel hij de titel van specialist ouderengeneeskunde niet heeft misbruikt, heeft hij wel voor verwarring over zijn rol gezorgd. Dat meldt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

De specialist was samen met zijn echtgenote eigenaar en directeur van een woonvoorziening met luxe verwenzorg voor demente bejaarden. Het team zou zogezegd bestaan uit een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders en huishoudelijke medewerkers. Ruim anderhalf jaar woonde een zeer demente vrouw in de woonvoorziening waarna zij overleed. Haar dochter diende een klacht in omdat zij vindt dat haar moeder niet de juiste zorg kreeg.

De klacht houdt in dat op meerdere onderdelen geen goede zorg is verleend, dat de specialist zijn titel misbruikte en dat hij zonder toestemming het dossier van de moeder aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verstrekte. Op het eerste punt geeft het Tuchtcollege de klaagster gelijk omdat de woonvoorziening de indruk en het vertrouwen wekte dat hij als specialist ouderengeneeskunde mede verantwoordelijk was voor bewoners. Hij onttrok zich aan de verplichting om verantwoorde zorg te leveren en legde die verantwoordelijkheid bij anderen.

Hoewel hij zijn titel van specialist ouderengeneeskunde niet heeft misbruikt, heeft hij wel voor verwarring over zijn rol gezorgd. De IGJ heeft een wettelijke bevoegdheid om dossiers in te zien, dus daar treft hem geen blaam. 

De woonvoorziening is inmiddels overgenomen door een instelling. 

Door: Redactie Nationale Zorggids