Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

De groeiende onvrede onder zorgverleners over tijd die zij iedere dag moeten besteden aan administratie zal niemand ontgaan zijn. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) wil een bijdrage leveren aan het verminderen van de regeldruk in de zorg.  Registraties die ten koste gaan van de persoonlijke zorg voor de patiënt/cliënt. De inspectie deelt deze onvrede. In juli publiceerde de inspectie “Samen anders kijken: over regeldruk en de zorg die je je eigen familie en naasten gunt”. Dit meldt IGJ.

Zorg wordt steeds complexer. Soms zijn bij de zorg voor één patiënt of cliënt meerdere, of soms tientallen, zorgverleners betrokken. Of heeft een cliënt naast zorg ook hulp nodig op het gebied van welzijn of werk. Administratie en registratie is alleen zinvol als zij van toegevoegde waarde is voor de patiënt of cliënt. Het moet vooral ondersteunen bij de dagelijkse patiëntenzorg.

Samen regeldruk en misverstanden verminderen

Eigenlijk willen de inspectie, patiënten en cliënten, professionals, bestuurders allemaal hetzelfde. Maar toch lijkt het erop dat we elkaar niet altijd goed begrijpen. Van veel zaken die geregistreerd worden is niet duidelijk waarom dit gebeurt en wie daar belang bij heeft. Soms is er angst voor de rol van de inspectie en vaak zijn er misverstanden over wat allemaal ‘moet’ of ‘niet mag’ van de inspectie. Het is daarom van belang dat hierover gesprekken worden gevoerd met elkaar. Zo kan ook worden gekeken waar, ook in de uitvoering van het toezicht door de inspectie, regeldruk wordt ervaren. Ook wordt gekeken naar waar misverstanden kunnen worden weggenomen of praktische oplossingen kunnen worden geboden.

Toezicht in dialoog

Met het openbaar maken van “Samen anders kijken: over regeldruk en de  zorg die je je eigen familie en naasten gunt” wil de inspectie de dialoog aan gaan met zorgaanbieders en alle andere betrokkenen. In de aankomende maanden zal de inspectie meer over de regeldruk en de ontwikkelingen hierin publiceren.

Door: Redactie Nationale Zorggids