Normal_handtekening_contract

Deze week maakte Trouw bekend dat meer dan de helft van de opgestelde wilsverklaringen voor euthanasie verouderd is en daardoor niet meer bruikbaar. Een wilsverklaring kan officieel nooit als verouderd beschouwd worden, maar artsen zien vaak wel af van euthanasie omdat het document niet geactualiseerd is. Maar wat ook veel gebeurt is dat artsen aan iemand vragen of ze echt euthanasie willen en hun oordeel daar vanaf laten hangen. Dat meldt Trouw.

De 75-jarige Bert Koppenol, één van de weinigen die wel jaarlijks zijn wilsverklaring laat actualiseren, vindt dat artsen de regie zo bij zichzelf leggen en niet meer bij de patiënt. “Is dat fair? Ik vind van niet. Een testament waarbij je je huis vermaakt, blijft ook geldig als je niet meer wilsbekwaam bent.”

Een wilsverklaring is volgens Koppenol belangrijk voor patiënt en arts. De patiënt leert door het opstellen van zo’n document meer over zichzelf en zijn of haar wensen. Daarnaast is een wilsverklaring voor artsen een bewijs dat iemand – als is dat tien jaar geleden – een weloverwogen beslissing maakte om op een bepaald moment te kiezen voor euthanasie. Iemand die dit tien jaar later nog steeds kan bevestigen aan zijn arts, laat zien dat het document destijds bewust is opgesteld.

Maarten Slijper, jurist bij onderzoeksinstituut ZonMw, denkt ook dat een wilsverklaring heel waardevol kan zijn. Er zijn namelijk genoeg mensen die er geen hebben. Wie wel een verklaring heeft, laat zien goed te hebben nagedacht over het einde van zijn leven. Het document wordt daarnaast vaak opgesteld in samenspraak met partner, kinderen en andere familieleden.

Een heldere wilsverklaring

Slijper denkt dat een arts een wilsverklaring niet alleen beoordeelt op actualiteit, maar ook op helderdheid. Dubbelzinnige of onduidelijk teksten geven vrijheid tot interpretatie, maar als een document duidelijk is opgesteld is daar geen ruimte voor.

“De tekst van een wilsverklaring is soms moeilijk te interpreteren. Het is ook lastig om voor 100 procent helder uit te leggen wanneer je euthanasie wil. Ook daarom is het belangrijk dat erover gesproken wordt, zodat een arts inhoudelijk weet wat de wensen zijn”, zegt Slijper. 

Door: Redactie Nationale Zorggids