Normal_zorg_studie_leerling_verpleging_verpleegkundige_student

Het project van CNV Zorg & Welzijn en RegioPlus om loopbaanondersteuning te bieden aan mensen die in de zorg willen werken, is een groot succes. Meer dan tienduizend mensen hebben zich aangemeld voor het project waarbij zij loopbaanondersteuning krijgen. Het project wordt door het succes dan ook verlengd. Dit meldt Skipr.

Werknemersorganisatie CNV Zorg & Welzijn is initiatiefnemer van het project, dat samen met RegioPlus wordt uitgevoerd met veertien regionale werkgeversorganisaties. Het doel van het project is om iedereen een goede kans te bieden voor leren en werken in de zorg. Dit zou volgens de organisatoren belangrijk zijn om toekomstige maar ook huidige zorgmedewerkers te ondersteuning bij hun keuze voor de zorg.

Van de tienduizend mensen die zich hebben aangemeld, gaat het onder andere om zij-instromers, mensen die zijn overgestapt van een andere carrière en herintreders. Zij kunnen het project gebruiken om het helpen met het bepalen van hun loopbaan in de zorgsector. Niet alleen RegioPlus en CNV Zorg & Welzijn zijn blij met het grote aantal geïnteresseerden, maar ook het ministerie van Volksgezondheid is tevreden. Het ministerie heeft het project mogelijk gemaakt.

Groot personeelstekort

Door een groot personeelstekort in de zorg, is het een goed vooruitzicht dat tienduizend mensen via loonbaanbegeleiding mogelijkheden bekijken om in de zorg te komen werken. De schatting is dat er ongeveer 100.000 extra zorgmedewerkers zijn voor de komende jaren. “Door tijdens individuele gesprekken inzichtelijk te maken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn, wat dat aan opleiding en training vraagt en bij welke werkgevers in de regio passende vacatures zijn, worden medewerkers begeleid bij het vinden en nemen van de juiste stappen naar een passende baan”, aldus CNV.

Door: Redactie Nationale Zorggids