Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging

Vooral psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde en kinderartsen zijn gewilde medisch specialisten op de arbeidsmarkt. Vooral op lokaal niveau is er veel behoefte aan verslavingsartsen. Groningen, Limburg, Flevoland en Noord-Holland hebben de meeste vacatures voor verslavingsartsen openstaan. Dat meldt Medisch Contact die vier keer per jaar een Arbeidsmarktmonitor publiceert en hiervoor cijfers ontvangt van de Capaciteitsorgaan. 

Nederland telt naar verhouding maar weinig verslavingsartsen. Volgens Medisch Contact zijn in absolute aantallen voornamelijk psychiaters nodig. Andere medisch specialisten als SEH-artsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijke gehandicapten zijn ook zeer gewild.

Afgelopen voorjaar telde de Arbeidsmarktmonitor maar 67 vacatures voor huisartsen. Het Capaciteitsorgaan vermoedt dat vacatures voor huisartsen op andere manier verspreid worden en dat er zodoende een vertekend beeld ontstaat. “We krijgen signalen dat er landelijk wel vacatures zijn voor huisartsen, maar dat deze via andere kanalen, onder meer social media, worden verspreid”, aldus het Capaciteitsorgaan.

Het Capaciteitsorgaan liet eerder al weten dat het aantal plekken voor verslavingsartsen in opleiding opgeschroefd moet worden zodat er vanaf 2020 zeker zestien nieuwe artsen per jaar zijn opgeleid. De verwachting is dat in de toekomst meer mensen gebruik zullen maken van verslavingszorg en dat daarnaast oudere artsen met pensioen zullen gaan. 

Door: Redactie Nationale Zorggids