Logo_verslagen_door_het_tuchtrecht_omslag

Het tuchtrecht zorgt de laatste tijd voor veel – politieke – discussie. Medische tuchtzaken leiden vaak niet tot betere zorg, maar tot defensieve zorgverleners die hun nek niet meer durven uit te steken voor patiënten. Psycholoog Martin Appelo schreef Verslagen door het tuchtrecht, waarin negen zorgprofessionals die ooit beklaagde waren in een tuchtzaak hun persoonlijke verhaal doen. Met dit boek wil Appelo inzicht geven in het functioneren van het tuchtrecht en bijdragen aan de discussie hierover. Dit meldt Boom uitgevers.

Tuchtcollege ter discussie

In Verslagen door het tuchtrecht houdt Appelo het tuchtrecht kritisch tegen het licht. De persoonlijke verhalen van de zorgprofessionals laten zien hoe belastend een tuchtprocedure kan zijn en hoe door het college vaak volledig voorbij wordt gegaan aan de context waarin een klacht ontstaat. Hierdoor wordt duidelijk dat er vaak een grote kloof is tussen tuchtrechter en zorgverlener.

Hoe breng je die twee werelden dichter bij elkaar? Appelo stelt de houding van het tuchtcollege, de werkwijze en de manier van straffen ter discussie en komt met aanbevelingen voor verandering. Zo vraagt hij zich af of er geen hogere eisen moeten worden gesteld aan het tuchtrecht als de consequentie van de uitspraak kan zijn dat je als professional je vak niet meer mag uitoefenen?

Symposium met Richard Korver

Richard Korver schreef het voorwoord voor Verslagen door het tuchtrecht. Als advocaat heeft Korver veelvuldig te maken met het tuchtrecht. Hij staat daarin zowel patiënten als beklaagden bij. Hij noemt Appelo’s boek leerzaam en een impuls om het tuchtrecht te moderniseren en te verbeteren.

Op 12 december zit hij een symposium over het tuchtrecht voor in de Rode Hoed in Amsterdam. Op het symposium gaan zorgverleners (waaronder Appelo en andere auteurs uit zijn boek) in gesprek met voorzitters van tuchtcolleges. Doel is om te komen tot een consensusdocument met aanbevelingen voor verandering van vorm en inhoud van tuchtprocedures.

Verslagen door het tuchtrecht verschijnt 15 oktober bij Boom uitgevers Amsterdam.

Door: Redactie Nationale Zorggids