Normal_zakenman-man-bestuurder

Zorgaanbieder Patyna heeft mogelijk te veel geld betaald aan de vertrekkende topman Berend Lugies in 2015. Hij ontving een riant bedrag van 253.000 euro aan wachtgeld, echter geldt daar volgens de wet een maximum van 75.000 euro voor. CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) gaat kijken of en juist gehandeld is door de instelling voor ouderenzorg. Dit meldt Leeuwarder Courant.


De hoge uitbetaling aan Lugies kwam naar voren in de jaarrekening die na de deadline van 1 juni werd gedeponeerd. De man vertrek omdat hij zich verzette tegen een fusie van Tellens en Plantein, waar hij op dat moment topman was.

Het CIBG gaat onderzoeken of het bedrag dat is betaald wel volgens de wet mag. Veel bestuurders in de zorg mogen gebruik maken van een overgangsregeling. Wie al in dienst was voordat de Wet Normering Topinkomens (WNT) in 2013 in werking trad, hoeft zich niet te houden aan het maximale bedrag van 75.000 euro. Zij zijn immers een contract aangegaan met de werkgever waarin een veel hoger bedrag is afgesproken. Bestuursvoorzitter Johan Krul denkt dan ook niet da het CIBG weet aan te tonen waarom het bedrag niet betaald had mogen worden. “De accountant heeft deze regeling goed bevonden.”

Bovendien is het zo dat Luchies zo’n 60.000 euro terug heeft betaald aan Patyna. Dit geldt verdiende hij is een nieuwe functie. Daarom wordt dit geld in mindering gebracht op het wachtgeld dat al uitgekeerd was.

Door: Redactie Nationale Zorggids