Normal_verpleegkundige

De werkdruk in de sector zorg en welzijn loopt vanwege de personele tekorten hoog op. Accountantsbureau EY berekende dat er vorig jaar 15 procent uitstroom in de sector was. Het verzuim steeg van 5,4 naar 5,7 procent. CNV Zorg en Welzijn voorzitter Anneke Westerlaken: "Veel medewerkers in de zorg zijn geneigd goed te zorgen voor iedereen, behalve voor zichzelf. Het is onze taak om ze bij dat laatste te helpen." Dat meldt CNV. 

Door de tekorten op de arbeidsmarkt werken veel medewerkers structureel over. De afgelopen maanden steeg het aantal signalen dat bij de vakbond binnen kwam: met name over roostering en het uitbetalen van overuren is veel onduidelijkheid. Reden voor het CNV om medewerkers te attenderen op de cao-afspraken en hen te vragen onregelmatigheden  te melden. Het meldpunt heeft als doel om breed signalen op te halen en het gesprek aan te gaan over wat beter moet. Dat kan zijn met zorgorganisaties, maar ook met brancheverenigingen of gemeenten.
 
Anneke Westerlaken: “Ook werkgevers lijden onder de huidige tekorten in de sector. Dat zorgt soms tot het, bewust of onbewust, niet nakomen van cao-afspraken. Terwijl we juist zuinig moeten zijn op het personeel dat we nu hebben. Daar dragen we aan bij met dit meldpunt."

Door: Redactie Nationale Zorggids