Normal_tandarts

Met een cartoon van de bekende Belgische cartoonist Kamagurka roept de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) Tweede Kamerleden op kritische vragen te stellen over de AMvB taakherschikking in de mondzorg. Tot en met 20 september kunnen Kamerleden schriftelijke vragen stellen aan minister Bruins voor Medische Zorg over het experiment waarin mondhygiënisten vergaande zelfstandige bevoegdheden krijgen. Dat meldt ANT.

Forse kritiek

Inmiddels is er zowel vanuit patiënten als zorgverzekeraars, zorgverleners (beroepsverenigingen voor tandartsen) en het onderwijs (Universiteiten voor Tandheelkunde) forse kritiek op de AMvB. De kritiek spitst zich toe op de vrees voor stijgende zorgkosten en het feit dat de maatregel niet voldoet aan de randvoorwaarden voor veilige en doelmatige zorg. De ANT hoopt met de ludieke actie dat ook Kamerleden inzien dat de AMvB voorbij gaat aan het echte probleem in de mondzorg: de noodzaak om meer tandartsen en mondhygiënisten op te leiden.

Tandartsentekort

Uit onderzoek dit jaar in opdracht van Volksgezondheid voor onderzoeksbureau Panteia blijkt: per jaar moeten er 50 procent meer tandartsen worden opgeleid om de mondzorg in Nederland op peil te houden. De ANT zet zich al lange tijd in voor het opleiden van meer tandartsen. Al jaren worden er meer tandartsen uit het buitenland gehaald, dan dat er in Nederland worden opgeleid. Een probleem dat steeds nijpender wordt, omdat de komende jaren grote groepen tandartsen met pensioen gaan.

Ludieke actie

“Met deze ludieke actie willen we Tweede Kamerleden wakker schudden”, legt Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT uit. “Laten we geen kostbare tijd en geld besteden aan een experiment, waar niemand in de mondzorg op zit te wachten. Patiënten niet, zorgverzekeraars niet, tandartsen niet en ook het overgrote deel van de mondhygiënisten die in een mondzorgteam werken niet, waarin ze alle taken die in de AMvB worden geregeld, al mogen uitvoeren. Onze boodschap is simpel: geen experimenten meer in de mondzorg, maar samen kijken hoeveel extra tandartsen en mondhygiënisten we op korte termijn extra kunnen opleiden, zodat iedere patiënt ook in de toekomst kan rekenen op goede mondzorg.”

Door: Redactie Nationale Zorggids