Normal_thuiszorg_bejaarde_oudere

FNV Zorg & Welzijn roept minister De Jonge van Volksgezondheid op om het wetsontwerp ‘Verbod op alfahulpen’ niet in te trekken. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer hierover. Dit meldt FNV. 

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “In december 2015 was het verbod op alfahulpen één van de afspraken tussen de FNV, CNV, VNG en het kabinet. Dit naar aanleiding van de ‘Red de Zorg’-actie van de FNV, waarvoor bijna één miljoen Nederlanders hun handtekening gezet hebben. De afspraken verplichten gemeenten tot aanpassing van het gemeentelijk beleid, zodat een hulp bij huishouden een echte baan heeft via een reguliere zorgaanbieder. Bij een alfahulp is dit niet het geval. Het terugtrekken van dit wetsvoorstel leidt alleen maar tot weer een grote race naar beneden binnen de zorg.” Een alfahulp is iemand die in Nederland ingezet wordt voor het verlenen van huishoudelijke hulp.

Schijnconstructies verboden

In het akkoord van 4 december 2015 staat dat schijnconstructies verboden zijn en actief moeten worden bestreden. Zorgmedewerkers moeten een baan hebben met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en voldoende inkomen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De FNV voert offensief om van schijnbanen, zoals de alfahulp, echte banen te maken. In Nederland werken nu nog zo’n 40.000 mensen als alfahulp met zo’n schijnconstructie.

Ontsnappingsclausule

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt het verbod op de alfahulp niet. Er is een ontsnappingsroute voor gemeenten die dat willen. Kitty Jong: ‘Dit kan en mag niet. Deze ontsnappingsroute moet worden dichtgetimmerd en het verbod op de alfahulp moet gehandhaafd blijven.’

In de Wmo2015 is geregeld dat gemeenten geen contracten meer mogen afsluiten met zorgaanbieders die werken met alfahulpen. De Raad van State bevestigt dit. Maar de Wmo laat wel toe dat alfahulpen door cliënten zelf ingezet kunnen worden via het persoonsgebonden budget (pgb) en juist hierover zijn in het akkoord van 4 december 2015 afspraken gemaakt. Alleen wanneer een cliënt de zorg niet kan regelen via een zorgorganisatie mag de cliënt via het pgb een alfahulp inschakelen.

De deur naar een alfahulp mag op een kier staan, maar niet wagenwijd worden opengezet, zoals het kabinet volgens FNV nu wil doen. Via de pgb kan aanspraak worden gemaakt op ‘Regeling dienstverlening aan huis’.  Via deze regeling wordt de cliënt eigenlijk werkgever van de alfahulp. Maar wel een werkgever die geen echte baan biedt of fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Het verbod op de alfahulp is dus niet geregeld en daarom de oproep van de FNV om het wetsvoorstel niet in te trekken.

Door: Redactie Nationale Zorggids