Normal_hand_oudere

In november komt de nieuwe richtlijn voor het signaleren van en omgaan met ouderenmishandeling online. De richtlijn helpt zorgverleners bij het herkennen van signalen en het nemen van gepaste maatregelen. Uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat ruim één op de twintig thuiswonende ouderen weleens te maken heeft gehad met psychische, fysieke of seksuele mishandeling, of met verwaarlozing en financiële benadeling. Dit meldt Federatie Medisch Specialisten. 

In de nieuwe richtlijn staat onder meer een overzicht van signalen en risicofactoren voor de verschillende vormen van ouderenmishandeling. Dit moet zorgverleners helpen om ouderenmishandeling sneller te herkennen. In de richtlijn worden zorgprofessionals geadviseerd om een zogenoemde signaleringsvraag op te nemen in het medisch dossier van de oudere.

Een overzicht van wet- en regelgeving omtrent zorgvuldig handelen bij ouderenmishandeling staan ook in het document opgenomen. Net als het uitvoeren van een mantelzorgverleningscheck in het geval van mantelzorg voor de oudere. Deze check moet duidelijk maken over de mantelzorger nog wel voldoende in staat is om zijn of haar taken uit te voeren.

Door: Redactie Nationale Zorggids