Normal_verpleegkundigen_werk_ziekenhuis

Zijn verpleegkundigen, leraren of ambtenaren gelukkig in hun werk? Slechts 34 procent antwoordt hier bevestigend op. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar TNS onder burgers en werkenden in de overheid, het onderwijs en de zorg. Dit is overigens niet in lijn met de perceptie van het eigen werk: mensen die in deze sectoren werken, beoordelen hun eigen werkgeluk steevast hoog. Zelfs hoger dan de private sector. Dit meldt Driessen. 

Waar mensen die werken in de publieke sector aangeven gelukkig te zijn in hun werk, denkt de samenleving hier anders over. Ook werkenden in de publieke sector (bestuur, directie, management, HRM en overige medewerkers) denken slechts in beperkte mate dat hun collega’s gelukkig zijn in hun werk. Opvallend is dat de overheid hoger scoort dan onderwijs en zorg & welzijn. 

Voor werknemers in de publieke sector blijkt vooral de inhoudelijke aantrekkelijkheid van het werk en contacten met de leidinggevenden van belang zijn voor hun werkgeluk, gevolgd door contacten met collega’s, werk-privébalans, werkstress en doorgroeimogelijkheden. Andere domeinen – waaronder inkomen – zijn minder van belang voor het werkgeluk van ambtenaren. Over het algemeen verschillen de drijfveren van werkgeluk in de publieke sector niet heel veel van de drijfveren van werkgeluk in de private sector; ook in de private sector zijn inhoudelijke aantrekkelijkheid van het werk en contacten met de leidinggevende het sterkst geassocieerd met werkgeluk. 

De maatschappij vindt vooral dat het werk binnen zorg & welzijn bijdraagt aan het geluk in onze samenleving. Maar ook het onderwijs scoort hoog. Slechts een klein percentage is ervan overtuigd dat het werk in de overheid bijdraagt aan het geluk in de maatschappij. Mensen die zelf werken in de publieke sector zijn meer overtuigd van de bijdrage van hun werk aan het geluk in onze samenleving. 

Door: Redactie Nationale Zorggids