Normal_vaccinatie_prikken_inenten

Als staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid de griepprik verplicht stelt voor zorgpersoneel, dan gaat beroepsvereniging NU’91 dit besluit aanvechten in de rechtbank. Volgens de beroepsvereniging is zo’n verplichte vaccinatie in strijd met artikel 11 van de grondwet, waarin staat dat iedereen, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht heeft op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Dit meldt NU’91.

Blokhuis kondigde gisteren aan onderzoek te gaan doen naar het verplicht stellen van de griepprik bij zorgpersoneel. Ook wordt gekeken of er andere maatregelen zijn om de vaccinatiegraad te laten stijgen. De staatssecretaris streeft naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder zorgpersoneel.

Voldoende kennis en ervaring

NU’91 laat in een bericht op haar website weten verbaasd te zijn over Blokhuis zijn wens om de grondwet te schenden. “Wij gaan er daarom ook vanuit dat hij niet volhardt in zijn voornemen tot een verplichte griepprik.” De beroepsvereniging vindt dat iedereen, waaronder verpleegkundigen en verzorgenden, zelf moeten kunnen kiezen voor een griepvaccinatie. De beroepsgroep beschikt over voldoende kennis en ervaring om zelf te kunnen beslissen of zij de griepprik wenselijk vinden voor zichzelf en de veiligheid van hun patiënt.

Als Blokhuis toch overgaat op verplichtstelling van de prik, dan zal NU’91 naar de rechter stappen. “Geen enkele rechter zal zorgpersoneel hun grondrecht ontnemen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids