Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Mits zorgvuldig, mogen artsen euthanasie verlenen aan dementerende ouderen of andere patiënten die als wilsonbekwaam worden gezien. Dit oordeelt de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie in een zaak waarin een arts euthanasie verleende aan een alzheimerpatiënte. De vrouw had een wilsverklaring laten opstellen en actualiseerde deze regelmatig. Hoewel zij nooit zelf aangaf op dat moment euthanasie te willen, zagen haar familie en arts dat het tijd was om haar te laten gaan. Er was sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, zoals ook in de wilsverklaring omschreven stond. De commissie is het met de arts eens. Dit meldt NOS. 

Een andere verpleeghuisarts is eerder dit jaar nog berispt door de toetsingscommissie wegens onzorgvuldig handelen. De vrouw had haar wilsverklaring niet op orde. En de arts had moeten proberen om de uitvoering van de levensbeëindiging van tevoren te bespreken met de patiënte. Dit was niet gebeurd. Zij kreeg nietsvermoedend koffie met daarin een slaapmiddel.

Slaapmiddel

In de nieuwe zaak die onlangs is afgerond, was sprake van een duidelijke wilsverklaring en de huisarts die terecht stond heeft bij iedere stap zorgvuldig gehandeld. Hoewel het gebruik van slaapmiddel omstreden is, noemt de toetsingscommissie het gebruik ervan bij de alzheimerpatiënte gerechtigd. Zij had zichzelf mogelijk verwond bij het toedienen van het infuus.

Euthanasie bij dementie

Euthanasie verlenen aan dementerende personen is toegestaan. Artsen zijn echter terughoudend omdat het bij dementiepatiënten lastig vast te stellen is of iemand uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Een wilsverklaring is bovendien moeilijk mee te nemen in het proces als de patiënt plots geen euthanasie meer wil of zich niets van de verklaring herinnert. 

Door: Redactie Nationale Zorggids