Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Op dinsdag 30 oktober, overhandigt ActiZ de publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ aan minister Hugo de Jonge en aan Helma Lodders, de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de publicatie vertellen zorgmedewerkers en cliënten wat zij merken van de ingezette middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Er wordt volop geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe medewerkers, leren en ontwikkelen voor bestaande medewerkers en de inzet van technologie. Dit meldt ActiZ. 

De instroom van nieuwe medewerkers is divers: naast verzorgenden en verpleegkundigen gaat het ook om medewerkers welzijn, huiskamerassistenten, gastvrouwen en -heren en bijvoorbeeld muziektherapeuten. Deze verscheidenheid biedt mogelijkheden voor een slimmere taakverdeling. Een andere teamsamenstelling zorgt er ook voor dat er naast de zorgtaken meer aandacht is voor het welzijn van bewoners. De komst van nieuwe medewerkers betekent een paar extra handen en ogen op drukke momenten, meer nabijheid in de huiskamers en meer persoonlijke aandacht voor bewoners. 

Leren en ontwikkelen

Naast het werven van nieuwe medewerkers zetten zorgorganisaties ook volop in op opleidingen voor bestaande medewerkers. Medewerkers stromen door naar een hoger functieniveau, specialiseren zich of scholen zich in methodisch werken. Blijven leren en ontwikkelen vergroot de kwaliteit van zorg en levert een belangrijke bijdrage aan het binden en boeien van onze medewerkers. 

Financiële kaders staan oplossingen soms in de weg

"De strenge uitgangspunten van het kwaliteitsbudget belemmeren echter de diversiteit aan oplossingen. Voor veel zorgorganisaties is het niet reëel om de komende jaren telkens 85 procent van het geld aan “extra handen aan het bed” te kunnen besteden. Willen we slagen in onze grote opdracht, dan moet er meer ruimte komen om te investeren in innovatieve oplossingen."

Grenzen arbeidsmarkt bereikt

Er z ijn in 2018 goede stappen gezet. Maar het wordt ook steeds duidelijker dat Nederland tegen de grenzen van de arbeidsmarkt aanloopt. Er zijn al regio’s waar zorgorganisaties plaatsen moeten leeg laten, omdat zij niet voldoende personeel kunnen vinden. Dat probleem zal alleen maar groter worden. “We moeten ons voorbereiden op een toekomst waarin we de zorg voor een groeiende groep ouderen moeten organiseren met minder werkenden. Alleen investeren in personeel is daarom niet voldoende. Met name technologische en digitale ontwikkelingen moeten we veel meer gaan benutten”, aldus ActiZ.

Door: Redactie Nationale Zorggids